Edukacja jako środek zapobiegawczy w powstawaniu długów

Dziś jest: Poniedziałek, 25 maja 2020, Imieniny: Grzegorza, Leona
Słownik finansowy

Wybierz pierwszą literę hasła:

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Sonda

Czy odczuwasz skutki kryzysu?

Tak

Nie

Nie mam zdania

Pieniądze

2010-11-02

Edukacja jako środek zapobiegawczy w powstawaniu długów

Obecnie wiele uwagi poświęca się narastającemu problemowi spłaty zobowiązań oraz podejmowaniu działań zmierzających do ograniczenia tego zjawiska. Niektóre działania zapobiegawcze mogą być podjęte jeszcze przed zaciągnięciem zobowiązania. Jednym z takich sposobów na uniknięcie problemów z zadłużeniem jest nieustanna edukacja potencjalnych kredytobiorców, tym samym minimalizacja podejmowanych przez nich nieprzemyślanych i pochopnych decyzji.


Jak wynika z 13 edycji raportu InfoDług, opublikowanego przez InfoMonitor, ponad 1,92 miliona Polaków ma problem ze spłatą zobowiązań. Jednym z czynników, który ma duży wpływ na niekontrolowane zadłużanie się konsumentów, jest brak wiedzy o prawach i obowiązkach kredytobiorcy oraz brak analizy swojej sytuacji finansowej. Jak twierdzi Prezes Zarządu Marka S.A. – Krzysztof Jaszczuk: „Obecnie wiedza społeczeństwa na temat jak postąpić, aby nasz wybór umowy kredytowej był wyborem trafnym, jest niestety znikoma. Nieodpowiednie decyzje są przyczyną powstawania zadłużenia. Aby tego uniknąć, należy przede wszystkim położyć nacisk na ciągłe informowanie jak odpowiedzialnie zaciągać zobowiązanie i co zrobić przed podpisaniem umowy kredytowej.”

Co należy zatem wziąć pod uwagę, decydując się na zaciągnięcie zobowiązania?

1)Wyliczanie domowego budżetu
Przed zawarciem umowy kredytowej należy dokonać zestawienia planowanych dochodów oraz wydatków. Uzyskiwane dochody powinny pokryć wszelkie, nawet te najdrobniejsze wydatki, które przewidywane są w ciągu miesiąca. Przy wyliczaniu domowego budżetu należy brać pod uwagę tylko te dochody, do których uzyskania jesteśmy całkowicie pewni. Takie zarządzanie wydatkami pomaga w wyliczeniu czy rzeczywiście będzie nas stać na spłatę długu. Jeżeli z dokonanej analizy wynika, że kredyt możemy zaciągnąć, dobrze jest ustalić wysokość spłacanych rat na takim poziomie, aby zbytnio nie nadwyrężyć domowego budżetu. W tym miejscu, warto nawiązać do kwestii oszczędzania, które samo w sobie jest zjawiskiem pozytywnym, a zaoszczędzone kwoty mogą stanowić swego rodzaju rezerwę w przypadku pogorszenia się naszej sytuacji finansowej.

2)Konsultacje
Przed podjęciem decyzji o kredycie, dobrze jest zapytać o zdanie osoby posiadające wiedzę na dany temat. Mogą być to członkowie rodziny, doradcy finansowi, znajomi. Jeżeli obecnie już spłacamy inne zobowiązania, przed zaciągnięciem kolejnego dokładnie zastanówmy się czy nie będzie to dla nas zbyt duże obciążenie. Brak takiej analizy często doprowadza do przeszacowania swoich możliwości finansowych, a tym samym do sytuacji, gdzie jesteśmy zmuszeni do zaciągnięcia kolejnego zobowiązania tylko na spłatę poprzedniego, tzw. spirali długów. Takie zaciąganie zobowiązań, często na mniej korzystnych warunkach, jedynie po to, aby spłacić już istniejące długi, jest rozwiązaniem najgorszym z możliwych. Przyjmuje się, że w sytuacji kiedy miesięczne zobowiązania osoby przekraczają połowę uzyskiwanych dochodów, zaciągnięcie kolejnej pożyczki nie powinno mieć miejsca.

3)Zapoznanie z prawami kredytobiorcy
Wiedza konsumentów odnośnie ich praw jest niska. Dlatego też rekomendowane jest zapoznanie się z Ustawą o kredycie konsumenckim, która reguluje prawa i obowiązki stron umowy kredytowej. Podstawowe zasady z niej wynikające to:

Prawo do szczegółowej informacji
Przed zawarciem umowy kredytodawca ma obowiązek przedstawić szczegółowe informacje na temat warunków udzielanego kredytu tj. kwota udzielanego kredytu, zasady i terminy spłaty, roczna stopa oprocentowania wraz z warunkami jej zmiany, roczna rzeczywista stopa oprocentowania, wysokość dodatkowych opłat i prowizji, rodzaj zabezpieczenia spłaty i związane z tym opłaty (jeżeli umowa przewiduje). Ponadto, nie można pominąć wiadomości o:
- możliwości i skutkach przedterminowej spłaty zobowiązania,
- terminie, sposobie, skutkach rezygnacji z umowy,
- konsekwencjach naruszania postanowień umowy kredytowej (np. nieterminowa spłata kredytu)

W chwili podpisywania umowy kredytodawca ma obowiązek przekazać wszelkie załączniki np.: regulamin.

Prawo do odstąpienia od umowy w terminie 10 dni
Kredytobiorca ma prawo do odstąpienia od umowy w terminie 10 dni, licząc od chwili otrzymania informacji o tej możliwości tj. przekazania osobie zaciągającej kredyt wzoru formularza odstąpienia od umowy wraz z pouczeniem. Jeżeli ta informacja z jakichkolwiek przyczyn nie została dostarczona, nie znaczy to, że okres na rezygnację z umowy wydłuża się w nieskończoność. Według przepisów ustawy, w takim wypadku, odstąpienie od umowy może nastąpić nie później niż 3 miesiące od daty jej zawarcia.

Prawo do wcześniejszej spłaty
Wcześniejsza spłata kredytu wiąże się z obniżeniem jego kosztów. Jeżeli chodzi o kredyt oprocentowany kredytobiorca nie jest zobowiązany do zapłaty oprocentowania za okres po całkowitej spłacie kredytu. Natomiast w przypadku kredytu nieoprocentowanego ma on prawo do zmniejszenia zapłaconych prowizji i opłat, proporcjonalnie do czasu, o który zostało skrócone korzystanie z kredytu. Aby przystąpić do wcześniejszej spłaty kredytu, należy po pierwsze poinformować o tym bank, jednak nie później niż na trzy dni przez wpłatą pieniędzy. Należy pamiętać, że wpłata powinna nastąpić w dniu dokonywania comiesięcznego regulowania rat. Po drugie, wyliczenie wysokości kwoty pozostałej do zapłaty, warto powierzyć osobom z banku, gdyż w ten sposób nie narażamy się na ryzyko wpłaty niewłaściwej sumy. Po trzecie, pamiętajmy, że terminem wpłaty do banku jest dzień, kiedy pieniądze wpłyną na konto (nie zawsze jest to data wysłania pieniędzy), stąd też dobrze jest dokonać wpłaty z np. trzydniowym wyprzedzeniem. Kontakt z bankiem i prośba o potwierdzenie otrzymania przelewu jest jak najbardziej wskazana.

Ustawa o kredycie konsumenckim nie ma zastosowania do wszystkich umów kredytowych. Takimi wyjątkami są np. kredyty przeznaczone na nabycie nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego, czy też przy zaciągnięciu zobowiązania powyżej 80.000 zł.

4)Analiza umowy kredytowej
Przed zawarciem konkretnej umowy warto jest zapoznać się z różnymi ofertami i wybrać tą najatrakcyjniejszą. Ważne jest, aby nie spiesząc się, prześledzić punkt po punkcie tekst umowy i dowiedzieć się o wzajemnych prawach i obowiązkach oraz o kosztach kredytu. Wiadomym jest, że po jednokrotnym przeczytaniu umowy kredytowej, ze względu na jej złożoność, nie zawsze jesteśmy w stanie przyswoić lub też zrozumieć informacje w niej zawarte. Dlatego też, sugerując się powiedzeniem, że pośpiech to zły doradca, warto jest poświęcić czas na wnikliwą analizę umowy kredytowej.

Systematyczna edukacja potencjalnych kredytobiorców powoduje, że w dalszej perspektywie rzadziej będziemy mieli okazję do powtarzania staropolskiego przysłowia „Mądry Polak po szkodzie”. Wiedza nabywana przez konsumentów zmniejsza ilość nieprzemyślanych decyzji, co z kolei wpływa na terminową spłatę zobowiązań.
» Odpowiedz

Opinie i komentarze (0)

Szukaj w serwisie:

Najnowsze firmy w bazie

emivio Ubezpieczenia Agent...

Ubezpieczenia dla Ciebie, Twoich Bliskich i Twojego Biznesu Dom, Mieszkanie, Samochód,...

CAPITAL PARTNER

CAPITAL PARTNER to firma doradcza posiadająca wieloletnie doświadczenie w obsłudze...

Newsletter

Jeżeli chcesz być informowany o nowościach w serwisie 7finanse.pl, dodaj swój e-mail:

Partnerzy serwisu:
2009 © Copyright by 7finanse.pl portal finansowy. Wszelkie prawa zastrzeżone.